Zinderende Stilte

Curatoren Virginie Platteau en Jelle Dierickx geven vorm aan het Mechelse themajaar 2021-22: Zinderende Stilte. Daarbij worden diverse facetten van stilte binnen een maatschappelijke context onder de loep genomen. Dit via o.a. een stiltedag (31/10/21), een vijfdaags festival (Zindering, 9-13/12/21), een symposium rond stilte en gezondheid (18-20/2/22), de installatie Sjel in de natuurgebieden rond Mechelen (voorjaar ’22) en een special rond film en stilte (maart ‘22). Stilte is daarbij meer dan de afwezigheid van geluid. Het is stilte die men kan horen, voelen en beleven. Stilte die weer helderheid schept in moeilijke tijden. Het themajaar krijgt bewust geen overladen programma.Er wordt gekozen voor een paar momenten in het jaar, voor zachte transformatie boven spektakel. Er worden accenten gelegd die stilte en ontmoeting mogelijk maken. Doel is onder andere het scheppen en onderzoeken van een alternatief tempo in de publieke ruimte, van een stad op mensenmaat.

Zinderende Stilte is een initiatief van Mechelen Feest.
Alle info op: mechelen.be/zinderende-stilte

Zinderende Stilte