Lunalia Lift off: Hardangerklanken uit het hoge noorden

Benedicte Maurseth

De uit de Noorse Hardangerfjord afkomstige Benedicte Maurseth speelt en zingt onder andere zogenaamde Lydarslåtter, wat ‘luisterliederen’ betekent. Voor haar zijn deze oeroude melodieën sacrale muziek in de ware zin van het woord. Benedicte Maurseth is intensief bezig met het ‘niet-zijn’ op het podium. Ze ziet zich als vehikel voor de muziek. Niet meer, niet minder. Daarover gaat ook het boek dat ze schreef over en voor haar mentor, de legendarische Knut Hamre. Klara-presentator Olav Grondelaers heeft het boek gelezen en zal Benedicte Maurseth er kort over interviewen (in het Engels).

25.04.2020 — 25.02.2020
14:30 — 16:00

Diocesaan pastoraal centrum

Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen

CONCERT 1
14:30 - 15:00

CONCERT 2
15:30 - 16:00

GRATIS

GEANNULEERD