Het Lied van de Berg en de Maan

Dat er in Mechelen, de stad van de Maneblussers, af en toe een lied gezongen wordt over de maan is voor de hand liggend. Maar een lied over een berg? Nochtans heeft Mechelen een heuse berg en wat voor één: componist Philippus de Monte, in goed Nederlands Filip Van den Berg. In zijn tijd ook gekend als Prins van de Muziek. Zijn tijd dat was het grootste deel van de 16de eeuw. De Monte werd in 1521 geboren in Mechelen en zou niet minder dan 82 jaar later zijn laatste adem uitblazen in Praag. Als zanger opgeleid in de Sint-Romboutskathedraal zou hij na verblijven in Napels, Rome en Londen uiteindelijk kapelmeester worden van twee Habsburgse keizers: Maximiliaan II en Rudolf II, aan de hoven van Wenen en Praag. Niet enkel bekleedde hij deze topfunctie, maar hij stond bekend als een aimabel en bescheiden man. Een muzikale zoon waarop zijn thuisstad meer dan fier mag zijn.

Vijfhonderd jaar na zijn geboorte viert Lunalia, het Festival van Vlaanderen Mechelen, de ‘laatste der Vlaamse Polyfonisten’. Met onder andere de topensembles Graindelavoix, Ratas del viejo Mundo en het Vlaams Radiokoor. Zij gaan aan de slag met een deel van de meer dan 1600 composities die De Monte naliet. Het wordt een bijzondere nieuwe kennismaking met deze fijnzinnige componist. Naast de Berg van Mechelen komt ook de befaamde Japanse berg Fuji aan bod in de nieuwe festivalproductie U ki yo E. Een bijzondere première is ook They have waited long enough. Aan componistes Annelies Van Parys, Calliope Tsoupaki en Aftab Darvishi werd gevraagd nieuw werk te componeren rond de figuren van respectievelijk Medea, Penelope en Circe. Niemand minder dan schrijfsters Natalie Haynes en Gaea Schoeters leiden het project in goede banen. Artist in residence in 2021 is luitist Floris De Rycker. Hij is de bezieler van de Ratas del viejo Mundo en Sub†ilior, maar is ook te horen tijdens het openingsconcert en het De Monte-project van Graindelavoix.

Het Lied van de Berg en de Maan is het motto geworden van Lunalia in 2021. Laat ons samen de berg beklimmen om in het maanlicht het lied nog beter te horen.

De concerten van Lunalia 2021 worden digitaal en gratis aangeboden via www.lunalia.be. Een vrije bijdrage is mogelijk op het rekeningnummer BE06 0010 3720 3822 met de vermelding ‘vrije bijdrage Lunalia 2021’.